Biologia - Matura Sierpień 2010, Poziom rozszerzony (Formuła 2007) - Zadanie 27.

Kategoria: Tkanki zwierzęce Typ: Podaj/wymień

Podaj nazwy tkanek zwierzęcych przedstawionych na rysunkach A i B.

Rozwiązanie

Za podanie poprawnej nazwy każdej z tkanek – po 1 pkt.

A – kostna/kostna zbita, B – chrzęstna/chrzestna szklista.