Biologia - Matura Sierpień 2010, Poziom rozszerzony (Formuła 2007) - Zadanie 29.

Kategoria: Metabolizm - pozostałe Typ: Podaj i uzasadnij/wyjaśnij

Wykres do zadania 28.

Ustal przyczynę różnic tempa metabolizmu nornicy rudej i żaby wodnej opisanych w zadaniu 28.

Rozwiązanie

Za poprawne określenie przyczyny, uwzględniające ciepłotę ciała – 1 pkt.

Przyczyną jest to, że nornica jest stałocieplna, a żaba zmiennocieplna / a żaba nie.