Biologia - Matura Sierpień 2010, Poziom rozszerzony (Formuła 2007) - Zadanie 33.

Kategoria: Ekologia Typ: Podaj/wymień

Organizmy charakteryzują się różnym zakresem tolerancji na czynniki środowiska. Na schemacie przedstawiono zakresy tolerancji pięciu gatunków żyjących w środowisku wodnym (A, B, C, D oraz E) na dwa czynniki środowiska – temperaturę oraz zasolenie.

Określ, wpisując oznaczenia literowe, który gatunek jest

a)stenobiontem pod względem obydwu czynników
b)eurybiontem pod względem obydwu czynników

Rozwiązanie

Za poprawne przyporządkowanie oznaczenia literowego do każdego określenia – po 1 pkt.

a) C
b) D