Biologia - Matura Sierpień 2010, Poziom rozszerzony (Formuła 2007) - Zadanie 5.

Kategoria: Metabolizm - pozostałe Układ pokarmowy i żywienie Typ: Zamknięte (np. testowe, prawda/fałsz)

W wątrobie zachodzi wiele różnych, istotnych dla organizmu procesów. Spośród wymienionych poniżej wskaż dwa procesy kataboliczne.

  1. synteza glikogenu
  2. magazynowanie witaminy A i D
  3. rozkład glikogenu do glukozy
  4. wytwarzanie albumin
  5. beta-oksydacja kwasów tłuszczowych

Rozwiązanie

Za wskazanie każdego z dwóch procesów katabolicznych – po 1 pkt.

Poprawne odpowiedzi:
C, E