Biologia - Matura Sierpień 2010, Poziom rozszerzony (Formuła 2007) - Zadanie 8.

Kategoria: Metabolizm - pozostałe Typ: Podaj i uzasadnij/wyjaśnij Podaj/wymień

Na schemacie przedstawiono jeden z mechanizmów regulacji aktywności enzymów w szlaku metabolicznym.

a)Podaj nazwę mechanizmu regulacji przedstawionego na schemacie.
b)Wyjaśnij, na czym polega przedstawiony sposób regulacji aktywności enzymów.

Rozwiązanie

a)
Za podanie nazwy mechanizmu – 1 pkt.

Sprzężenie zwrotne ujemne.

b)
Za wyjaśnienie zasady regulacji – 1 pkt.

Nadmiar produktu końcowego (reakcji tego szlaku metabolicznego) hamuje działanie enzymu katalizującego pierwszy etap reakcji/pierwszego enzymu – w ten sposób zostają zahamowane wszystkie etapy reakcji tego szlaku / nie powstają produkty.