Biologia - Matura Sierpień 2011, Poziom podstawowy (Formuła 2007) - Zadanie 1.

Kategoria: Anatomia i fizjologia - pozostałe Typ: Zamknięte (np. testowe, prawda/fałsz)

Na rysunkach przedstawiono różne poziomy organizacji budowy organizmu człowieka.
Uwaga: nie zachowano proporcji wielkości struktur.

Poziomy organizacji organizmu człowieka

Do każdego rysunku (A–D) przyporządkuj właściwy dla niego poziom organizacji budowy (1–6), wybierając ich numery z poniższych.

  1. organellum
  2. komórka
  3. tkanka
  4. narząd
  5. układ narządów
  6. organizm

A.
B.
C.
D.

Rozwiązanie

Za prawidłowe przyporządkowanie każdej pary rysunków i odpowiednich do nich nazw poziomów organizacji budowy organizmu człowieka – po 1 pkt

Poprawne odpowiedzi:

A – 3, B – 1, C – 6, D – 4