Biologia - Matura Sierpień 2011, Poziom podstawowy (stary) - Zadanie 2.

Kategoria: Budowa i funkcje komórki Typ: Podaj i uzasadnij/wyjaśnij Zamknięte (np. testowe, prawda/fałsz)

Komórki różnych tkanek człowieka, ze względu na pełnioną funkcję, mogą mieć różną liczbę mitochondriów.

Zaznacz poniżej rodzaj komórek, w których zawsze występuje duża liczba mitochondriów. Odpowiedź uzasadnij jednym argumentem.

  1. Komórki tkanki kostnej
  2. Komórki mięśni szkieletowych
  3. Komórki tkanki nabłonkowej
  4. Komórki tkanki chrzęstnej

Rozwiązanie: 

Za wybór mięśni szkieletowych wraz z odpowiednim uzasadnieniem uwzględniającym wytwarzanie ATP przez mitochondria do pracy mięśni – 1 pkt

Przykład poprawnej odpowiedzi:

  • B. / mięśnie szkieletowe, ponieważ do pracy wymagają dostarczenia dużej ilości energii, a ta jest wytwarzana w mitochondriach.