Biologia - Matura Sierpień 2011, Poziom podstawowy (Formuła 2007) - Zadanie 2.

Kategoria: Budowa i funkcje komórki Typ: Zamknięte (np. testowe, prawda/fałsz) Podaj i uzasadnij/wyjaśnij

Komórki różnych tkanek człowieka, ze względu na pełnioną funkcję, mogą mieć różną liczbę mitochondriów.

Zaznacz poniżej rodzaj komórek, w których zawsze występuje duża liczba mitochondriów. Odpowiedź uzasadnij jednym argumentem.

  1. Komórki tkanki kostnej
  2. Komórki mięśni szkieletowych
  3. Komórki tkanki nabłonkowej
  4. Komórki tkanki chrzęstnej

Rozwiązanie

Za wybór mięśni szkieletowych wraz z odpowiednim uzasadnieniem uwzględniającym wytwarzanie ATP przez mitochondria do pracy mięśni – 1 pkt

Przykład poprawnej odpowiedzi:

  • B. / mięśnie szkieletowe, ponieważ do pracy wymagają dostarczenia dużej ilości energii, a ta jest wytwarzana [przetwarzana] w mitochondriach.

Uwagi od BiologHelp:
Odpowiedź powyższa podana za oryginalnym kluczem CKE. Energia nie może być jednak produkowana lub wytwarzana, stąd wykreślona błędna część klucza. W tym wypadku można byłoby odnieść się raczej do produkcji/syntezy ATP, względnie można powiedzieć o uwalnianiu/przetwarzaniu energii. W kluczach CKE z kolejnych lat odpowiedzi zawierające zwrot "wytwarzanie/produkcja energii" nie były uznawane.