Biologia - Matura Sierpień 2011, Poziom podstawowy (Formuła 2007) - Zadanie 20.

Kategoria: Układ nerwowy i narządy zmysłów Typ: Podaj i uzasadnij/wyjaśnij

Ucho środkowe oddzielone jest od ucha zewnętrznego błoną bębenkową, a z gardłem łączy je trąbka słuchowa (Eustachiusza), która umożliwia wchodzenie lub wychodzenie powietrza z jamy bębenkowej.

Wyjaśnij, biorąc pod uwagę rolę trąbki słuchowej, dlaczego podczas startu samolotu zaleca się pasażerom częste przełykanie śliny.

Rozwiązanie

Za trafne wyjaśnienie znaczenia trąbki słuchowej w wyrównywaniu ciśnienia między powietrzem w uchu zewnętrznym a powietrzem w uchu środkowym dzięki powietrzu w gardle – 1 pkt

Przykłady poprawnej odpowiedzi:

  • Przełykanie śliny powoduje dostanie się do trąbki słuchowej / Eustachiusza powietrza wyrównującego ciśnienie po obu stronach błony bębenkowej w uchu.
  • Dzięki przełykaniu śliny dochodzi do wyrównywania ciśnienia między powietrzem w uchu środkowym a powietrzem w gardle i w kanale słuchowym ucha zewnętrznego.