Biologia - Matura Sierpień 2011, Poziom podstawowy (Formuła 2007) - Zadanie 28.

Kategoria: Wpływ człowieka na środowisko i jego ochrona Typ: Zamknięte (np. testowe, prawda/fałsz)

Zaznacz poziom troficzny, którego organizmy kumulują największą ilość zanieczyszczeń, np. metali ciężkich.

  1. Producenci
  2. Konsumenci I rzędu
  3. Konsumenci II rzędu
  4. Konsumenci III rzędu

Rozwiązanie

Za zaznaczenie prawidłowego poziomu troficznego kumulującego najwięcej zanieczyszczeń – 1 pkt

Poprawna odpowiedź:

  • D. / konsumenci III rzędu