Biologia - Matura Sierpień 2011, Poziom podstawowy (Formuła 2007) - Zadanie 8.

Kategoria: Układ pokarmowy i żywienie Typ: Zamknięte (np. testowe, prawda/fałsz)

Zaznacz poprawne dokończenie poniższego zdania.

Niedobór witaminy B12 (kobalaminy) w organizmie człowieka może powodować

  1. niedokrwistość.
  2. krzywicę.
  3. zaburzenia widzenia.
  4. szkorbut.

Rozwiązanie

Za poprawne zaznaczenie dokończenia zdania – 1 pkt

Poprawna odpowiedź:

  • A / niedokrwistość