Biologia - Matura Sierpień 2011, Poziom rozszerzony (Formuła 2007) - Zadanie 17.

Kategoria: Tkanki roślinne Typ: Podaj/wymień

Na schemacie przedstawiono przekrój poprzeczny jednego z organów rośliny okrytonasiennej.

Przekrój
a)Podaj nazwę przedstawionego organu roślinnego i określ, czy jego budowa jest charakterystyczna dla roślin jednoliściennych, czy dwuliściennych.
b)Podaj nazwę elementu oznaczonego na schemacie literą D i określ jego funkcję.
c)Wybierz ze schematu i zapisz literę tkanki, która
  1. transportuje wodę
  2. kontroluje parowanie wody

Rozwiązanie

a)
Za podanie poprawnej nazwy organu i określenie typu jego budowy – 1 pkt

Poprawna odpowiedź:
– Łodyga i jest to łodyga rośliny dwuliściennej

b)
Za podanie poprawnego oznaczenia literowego nazwy tkanki i określenie jej funkcji – 1 pkt

Przykład poprawnej odpowiedzi
– Miazga / kambium, której komórki dzieląc się powodują przyrost na zewnątrz łyka / floemu, a do wewnątrz łodygi przyrost drewna.

c)
Za podanie oznaczeń literowych obu tkanek – 1 pkt

Poprawna odpowiedź
– 1. B (drewno)
– 2. C (skórka)