Biologia - Matura Sierpień 2011, Poziom rozszerzony (Formuła 2007) - Zadanie 2.

Kategoria: Tkanki zwierzęce Typ: Zamknięte (np. testowe, prawda/fałsz)

Komórki tworzące organizm człowieka różnią się zdolnością do podziałów oraz tempem zachodzenia podziałów.

Zaznacz w tabeli zestaw (A–D), który prawidłowo określa zdolności podziałowe wymienionych komórek.

Komórki intensywnie dzielące się Komórki słabo dzielące się
A. neurony komórki mięśni gładkich
B. komórki mięśni gładkich komórki nabłonka jamy ustnej
C. komórki wątroby komórki naskórka
D. komórki naskórka neurony

Rozwiązanie

Za zaznaczenie właściwego zestawu komórek – 1 pkt

Poprawna odpowiedź
– D / komórki naskórka, neurony