Biologia - Matura Sierpień 2011, Poziom rozszerzony (Formuła 2007) - Zadanie 21.

Kategoria: Kręgowce - pozostałe Typ: Zamknięte (np. testowe, prawda/fałsz)

Prassaki (dziobak i kolczatka) mają cechy typowe dla ssaków, ale i szereg cech odziedziczonych po gadzich przodkach.

Spośród poniższych cech prassaków wypisz oznaczenia literowe dwóch cech typowych dla ssaków oraz dwóch cech typowych dla gadów.

  1. owłosione ciało
  2. pięciopalczaste kończyny kroczne
  3. obecność gruczołów mlekowych
  4. jajorodność
  5. obecność kloaki (steku)
  6. oczy osłonięte powiekami

Cechy ssaków
Cechy gadów

Rozwiązanie

Za poprawne zaznaczenie dwóch cech typowych dla ssaków i dwóch cech gadzich – po 1 pkt

Poprawne odpowiedzi
– cechy ssaków: A. / owłosione ciało, C. / obecność gruczołów mlekowych
– cechy gadów: D. / jajorodność, E. / obecność kloaki (steku)