Biologia - Matura Sierpień 2011, Poziom rozszerzony (Formuła 2007) - Zadanie 22.

Kategoria: Metabolizm - pozostałe Typ: Zamknięte (np. testowe, prawda/fałsz)

Galasówki to drobne owady, których larwy rozwijają się w liściach drzew, a zimę spędzają w glebie. Poniżej przedstawiono wyniki doświadczenia badającego wpływ zmian temperatury na stężenie wybranych substancji w komórkach larw galasówek.

Wykres

Oceń, czy poniższe stwierdzenia poprawnie wyjaśniają zmiany przedstawione na wykresie, wpisując tak lub nie w odpowiednich miejscach tabeli.

tak/nie
1. W niższych temperaturach wzrasta intensywność oddychania komórkowego, więc poziom glukozy spada.
2. Niska temperatura stymuluje syntezę glikogenu, który jest magazynem energii.
3. W niższych temperaturach wzrasta stężenie sorbitolu chroniącego komórki przed zamarzaniem.

Rozwiązanie

Za poprawną ocenę wszystkich stwierdzeń – 1 pkt

Poprawna odpowiedź
– 1 – nie, 2 – nie, 3 – tak,