Biologia - Matura Sierpień 2011, Poziom rozszerzony (Formuła 2007) - Zadanie 24.

Kategoria: Ssaki Typ: Podaj i uzasadnij/wyjaśnij

W tabeli przedstawiono stosunek stężenia osmotycznego moczu do osocza krwi u różnych gatunków ssaków.

Gatunek ssaka Stosunek stężenia osmotycznego moczu do osocza krwi
A 14,0 : 1
B 10,0 : 1
C 9,5 : 1
D 8,0 : 1
E 7,0 : 1
F 6,5 : 1

Na podstawie analizy danych przedstawionych w tabeli wskaż gatunek ssaka, który jest najlepiej przystosowany do życia w środowisku suchym i gorącym. Odpowiedź uzasadnij.

Rozwiązanie

Za poprawne wskazanie gatunku i poprawne wyjaśnienie – 1 pkt

Przykłady poprawnej odpowiedzi
– Najlepiej przystosowany do życia w środowisku suchym i gorącym jest gatunek A, ponieważ wytwarza najbardziej stężony mocz, oszczędzając w ten sposób wodę.
– Gatunek A – wytwarza najbardziej stężony mocz, a ograniczenie strat wody wraz z moczem jest przystosowaniem do życia w środowisku suchym, gorącym.