Biologia - Matura Sierpień 2011, Poziom rozszerzony (Formuła 2007) - Zadanie 33.

Kategoria: Ekologia Typ: Podaj/wymień

Na schemacie przedstawiono fragment sieci zależności pokarmowych w lesie sosnowym.

Sieć pokarmowa
a)Na podstawie powyższego schematu zapisz jeden łańcuch pokarmowy składający się z czterech elementów.
b)Wymień wszystkie poziomy troficzne, do których należy dzięcioł duży.

Rozwiązanie

a)
Za skonstruowanie jednego łańcucha pokarmowego składającego się z czterech elementów – 1 pkt

Przykłady odpowiedzi:
– sosna => kornik => dzięcioł duży => kuna leśna
– sosna => zwójka sosnówka => sikora sosnówka => krogulec
– sosna => mrówka rudnica => sikora sosnówka => krogulec
– sosna => zwójka sosnówka => sikora sosnówka => kuna leśna

b)
Za poprawne określenie przynależności dzięcioła dużego do określonego poziomu troficznego – 1 pkt

Poprawna odpowiedź
– Konsumenci I rzędu, konsumenci II rzędu, konsumenci III rzędu.
– Dzięcioł jest konsumentem I rzędu, II rzędu i III rzędu