Biologia - Matura Sierpień 2011, Poziom rozszerzony (Formuła 2007) - Zadanie 35.

Kategoria: Wpływ człowieka na środowisko i jego ochrona Typ: Zamknięte (np. testowe, prawda/fałsz)

Wraz z intensyfikacją rolnictwa spada różnorodność gatunkowa na obszarach rolniczych.

Zaznacz dwa działania, które mogą sprzyjać wzrostowi różnorodności gatunkowej zwierząt na terenach rolniczych.

  1. Utrzymanie istniejących naturalnych wodnych oczek śródpolnych.
  2. Wprowadzanie zadrzewień i żywopłotów śródpolnych.
  3. Przekształcenie pola, na którym uprawiano zboże, w łąkę.
  4. Zastępowanie drobnych poletek połaciami monokulturowych pól uprawnych.
  5. Stosowanie w uprawach środków ochrony roślin.

Rozwiązanie

Za zaznaczenie każdego z dwóch działań– po 1 pkt.

Poprawna odpowiedź:
–B. / Wprowadzanie zadrzewień i żywopłotów śródpolnych.
– C. / Przekształcanie pola, na którym uprawiano zboże w łąkę.