Biologia - Matura Sierpień 2011, Poziom rozszerzony (Formuła 2007) - Zadanie 5.

Kategoria: Oddychanie komórkowe Typ: Uzupełnij/narysuj wykres, schemat lub tabelę

Mitochondrium to organellum, w którym zachodzą niektóre etapy tlenowego oddychania komórkowego.

Uzupełnij tabelę, wpisując w odpowiednie miejsca substraty i produkty reakcji zachodzących w mitochondrium. Wybierz je z poniższych:

tlen,    dwutlenek węgla,    ADP,    ATP,    woda,    mleczan,    pirogronian,    glukoza.

Substraty reakcji zachodzących w mitochondrium Produkty reakcji zachodzących w mitochondrium
     

Rozwiązanie

Za prawidłowe uzupełnianie każdej z kolumn tabeli – po 1 pkt

Poprawna odpowiedź

Substraty reakcji zachodzących w mitochondrium Produkty reakcji zachodzących w mitochondrium
1. tlen dwutlenek węgla
2. ADP ATP
3. pirogronian woda