Biologia - Matura Sierpień 2011, Poziom rozszerzony (Formuła 2007) - Zadanie 3.

Kategoria: Budowa i funkcje komórki Typ: Podaj i uzasadnij/wyjaśnij

Poniżej przedstawiono model budowy błony komórkowej w komórce eukariotycznej.

Budowa błony komórkowej
a)Zapisz wszystkie litery, którymi na schemacie oznaczono:

białka
lipidy

b)W jakiej komórce – roślinnej czy zwierzęcej – występuje przedstawiona na schemacie błona komórkowa? Odpowiedź uzasadnij.
c)Podaj, jaką funkcję w błonie komórkowej pełni cholesterol.

Rozwiązanie

a)
Za poprawne podanie wszystkich liter oznaczających składniki błony komórkowej należące do białek i lipidów – 1 pkt

Poprawna odpowiedź
– białka: B, D, F,
– lipidy: A. (C), E,

b)
Za poprawne wskazanie typu komórki, do której należy przedstawiona błona komórkowa i uzasadnienie – 1 pkt

Przykład poprawnej odpowiedzi
– Jest to komórka zwierzęca, ponieważ zawiera cholesterol / obecność glikokaliksu.

c)
Za poprawne określenie roli cholesterolu w błonie komórkowej – 1 pkt

Przykład poprawnej odpowiedzi
–Cholesterol zmniejsza płynność błony komórkowej / usztywnia błonę.