Biologia - Matura Sierpień 2011, Poziom rozszerzony (Formuła 2007) - Zadanie 7.

Kategoria: Enzymy Typ: Podaj i uzasadnij/wyjaśnij

Na schemacie przedstawiono przebieg reakcji enzymatycznej przed dodaniem (A) i po dodaniu (B) substancji X.

Enzymy
a)Zaznacz poprawne dokończenie poniższego zdania:

Substancja oznaczona na schemacie symbolem X to

  1. substrat.
  2. aktywator.
  3. inhibitor kompetycyjny.
  4. inhibitor niekompetycyjny.
b)Na podstawie schematu opisz wpływ substancji X na działanie enzymu.

Rozwiązanie

a)
Za poprawne zaznaczenie dokończenia zdania – 1 pkt

Poprawna odpowiedź
– D. / inhibitor niekompetycyjny

b)
Za prawidłowe określenie wpływu substancji X – 1 pkt

Przykład poprawnej odpowiedzi
– Substancja X przyłącza się do enzymu w innym miejscu niż centrum aktywne (np. w centrum allosterycznym), powodując zmianę struktury jego centrum aktywnego, przez co uniemożliwia przyłączenie się substratu do enzymu.