Biologia - Matura Sierpień 2011, Poziom rozszerzony (Formuła 2007) - Zadanie 7.

Kategoria: Enzymy Typ: Podaj i uzasadnij/wyjaśnij

Na schemacie przedstawiono przebieg reakcji enzymatycznej przed dodaniem (A) i po dodaniu (B) substancji X.

Enzymy
a)Zaznacz poprawne dokończenie poniższego zdania:

Substancja oznaczona na schemacie symbolem X to

  1. substrat.
  2. aktywator.
  3. inhibitor kompetycyjny.
  4. inhibitor niekompetycyjny.
b)Na podstawie schematu opisz wpływ substancji X na działanie enzymu.

Rozwiązanie

a)
Za poprawne zaznaczenie dokończenia zdania – 1 pkt

Poprawna odpowiedź
– D. / inhibitor niekompetycyjny

b)
Za prawidłowe określenie wpływu substancji X – 1 pkt

Przykład poprawnej odpowiedzi
– Substancja X przyłącza się do enzymu w innym miejscu niż centrum aktywne (np. w centrum allosterycznym), powodując zmianę struktury jego centrum aktywnego, przez co uniemożliwia przyłączenie się substratu do enzymu.

Komentarz wideo

Film do tego zadania jeszcze nie powstał. Kliknij poniższy przycisk, jeżeli chcesz aby Powtórka z biologii stworzyła komentarz wideo do tego zadania. Kliknięcie zwiększy szansę na powstanie takiego materiału w pierwszej kolejności.

Wysłano zgłoszenie. Subskrybuj nas aby być na bieżąco:

Więcej informacji o komentarzach wideo i ich dostępności Przeglądaj zadania z komentarzami wideo