Biologia - Zadania autorskie BiologHelp 2024, Poziom rozszerzony (Formuła 2023) - Zadanie 3.

Kategoria: Układ immunologiczny Typ: Zamknięte (np. testowe, prawda/fałsz) Podaj/wymień

Układ limfatyczny odgrywa kluczową rolę w odprowadzaniu przesączu z naczyń włosowatych tkanek do układu krwionośnego oraz w obronie przed infekcjami. Składa się on z naczyń limfatycznych oraz narządów limfatycznych, takich jak węzły chłonne. Węzły chłonne są owalnymi strukturami otoczonymi torebką, połączonymi z naczyniami limfatycznymi wchodzącymi i wychodzącymi z nich. Każdy węzeł chłonny odbiera limfę pochodzącą z określonego obszaru ciała i przekazuje ją dalej pełniąc funkcję pewnego rodzaju filtra. Na drodze limfy do układu żylnego zwykle znajduje się kilka takich węzłów. Zrąb węzła zbudowany jest z tkanki właściwej luźnej, zaś miąższ, a więc część aktywna funkcjonalnie, z limfocytów (T i B), komórek plazmatycznych, makrofagów i komórek dendrytycznych. Na poniższej ilustracji przedstawiono schematycznie budowę węzła chłonnego.

3.1. (0–1)

Biorąc pod uwagę budowę, skład komórkowy oraz funkcję węzłów chłonnych, wskaż wszystkie elementy odpowiedzi odpornościowej, które mogą zachodzić w ich obrębie. Podkreśl elementy spośród wymienionych poniżej.

prezentacja antygenu limfocytom
produkcja przeciwciał odpornościowych
namnażanie swoistych limfocytów
fagocytoza patogenów

3.2. (0–1)

Przedstaw dwie przykładowe funkcje limfy, które umożliwiają węzłom chłonnym odgrywanie roli w odporności człowieka.

Rozwiązanie

Aktywuj BiologHelp+ i uzyskaj pełny dostęp do zadań autorskich.

BiologHelp+ obejmuje:

  • Pełny dostęp do zadań autorskich
  • Biorepetytorium
  • Testy z biologii
  • Dodatkowe funkcje serwisu
Dowiedz się więcej i uzyskaj dostęp
Odpowiedzi do zadań CKE pozostają bez zmian (dostępne bezpłatnie).

Wskazówki

Aktywuj BiologHelp+ i uzyskaj dostęp do autorskich wskazówek do zadań.

BiologHelp+ obejmuje:

  • Pełny dostęp do zadań autorskich
  • Biorepetytorium
  • Testy z biologii
  • Dodatkowe funkcje serwisu
Dowiedz się więcej i uzyskaj dostęp