Biologia - Zbiór zadań CKE, Poziom rozszerzony (Formuła 2015) - Zadanie 108.

Kategoria: Ekologia Typ: Podaj i uzasadnij/wyjaśnij

Na wykresach przedstawiono strukturę wiekową trzech populacji ssaków żyjących w parku narodowym. Każdy z prostokątów tworzących piramidę przedstawia jedną grupę wiekową.

Na podstawie: http://pawelkar.republika.pl/BIO/eko/Populacja%20i%20jej%20cechy [dostęp: 28.11.2014].
a)Na podstawie analizy danych postanowiono objąć ochroną populację B. Uzasadnij słuszność tej decyzji.
b)Pracownicy parku przewidują w najbliższej przyszłości znaczny przyrost osobników populacji C. Wyjaśnij, czy przewidywania te są uzasadnione.

Rozwiązanie

Przykłady poprawnych odpowiedzi

a)
(0-1)
  • W populacji B jest mniej osobników młodych (w najmłodszych klasach wiekowych) niż osobników dorosłych i dlatego liczebność populacji będzie w przyszłości spadać, więc wymaga ona ochrony.
  • B to populacja wymierająca, dlatego wymaga ochrony.

b)
(0-1)
Tak. W najbliższym czasie wzrośnie rozrodczość, gdyż liczebność osobników młodych, które niebawem wejdą w okres rozrodczy, jest duża.

Wskazówki

a)
Zwróć uwagę na kształt wykresu B. Prostokąty na dole piramidy są krótsze, niż leżące powyżej, co oznacza, że młodych osobników jest mniej, niż osobników „w średnim wieku”, dojrzałych, zdolnych do rozrodu. Wkrótce to te – dziś jeszcze za młode – klasy wiekowe wejdą w wiek rozrodczy, ale będą mniej liczne niż obecnie rozmnażające się klasy wiekowe, co doprowadzi do spadku liczebności całej populacji. Taka piramida, zwężona u dołu, charakteryzuje populację wymierającą, to znaczy taką, w której rodzi się coraz mniej osobników.

b)
Podobnie jak w poleceniu a), należy przeanalizować wykresy, zrozumieć, co przedstawiają i przewidzieć, jak ich kształt zmieni się z upływem czasu. Skoro w populacji jest dużo młodych osobników, które niebawem osiągną dojrzałość i będą miały potomstwo, to liczebność populacji zapewne wzrośnie.