Biologia - Zbiór zadań CKE, Poziom rozszerzony (Formuła 2015) - Zadanie 14.

Kategoria: Budowa i funkcje komórki Typ: Zamknięte (np. testowe, prawda/fałsz)

Cytoszkielet komórki budują trzy rodzaje filamentów: mikrofilamenty, filamenty pośrednie i mikrotubule. Mikrofilamenty to cienkie i elastyczne struktury zbudowane z identycznych globularnych cząsteczek aktyny. Mikrotubule są najgrubsze z tych struktur i mają postać długich, pustych wewnątrz rurek. Odpowiadają za organizację wnętrza komórki. Filamenty pośrednie są zbudowane z mocno zwiniętych nici, dzięki czemu są najbardziej sztywne i wytrzymałe spośród wymienionych elementów cytoszkieletu.
Na rysunku przedstawiono trzy rodzaje filamentów budujących cytoszkielet komórki.

Na podstawie: Biologia. Jedność i różnorodność, praca zbiorowa, Warszawa 2008, s. 102–105.
a)Przyporządkuj każdą z podanych funkcji do właściwego elementu cytoszkieletu – wpisz znak X w odpowiednie miejsca tabeli.
Funkcja Mikrofilamenty Filamenty pośrednie Mikrotubule
Zapobiegają pękaniu komórek pod wpływem rozciągania.
Utrzymują organelle w określonym miejscu komórki.
Są niezbędne komórkom do wykonywania różnego rodzaju ruchów.
b)Zaznacz prawidłowe dokończenie zdania.

Filamenty tworzące cytoszkielet komórki zbudowane są z

  1. białek.
  2. lipidów.
  3. węglowodanów.
  4. kwasów nukleinowych.

Rozwiązanie

a)
(0-1)
Funkcja Mikrofilamenty Filamenty pośrednie Mikrotubule
Zapobiegają pękaniu komórek pod wpływem rozciągania. X
Utrzymują organelle w określonym miejscu komórki. X
Są niezbędne komórkom do wykonywania różnego rodzaju ruchów. X

b)
(0-1)
A

Wskazówki

a)
Na podstawie analizy tekstu źródłowego i rysunku porównaj budowę i sposób rozmieszczenia w komórce poszczególnych filamentów. Aby przyporządkować podane funkcje do odpowiednich elementów, zwróć uwagę na budowę poszczególnych rodzajów filamentów i określ, jakie przystosowania są niezbędne do pełnienia podanych funkcji.

b)
Przypomnij sobie, jakie znaczenie biologiczne mają wymienione związki chemiczne: białka, lipidy, węglowodany i kwasy nukleinowe oraz jaką rolę pełni cytoszkielet w funkcjonowaniu komórki. Zwróć szczególną uwagę na fragment tekstu źródłowego opisujący budowę mikrofilamentów i określ, do której grupy związków chemicznych zaliczamy aktynę.