Biologia - Zbiór zadań CKE, Poziom rozszerzony (Formuła 2015) - Zadanie 35.

Kategoria: Nasienne Typ: Pozostałe

Na rysunkach A–E, bez zachowania prawidłowej kolejności, przedstawiono przekroje poprzeczne strefy granicznej między korzeniem i łodygą w roślinie okrytonasiennej, z uwzględnieniem rozmieszczenia tkanek przewodzących w różnych warstwach tej strefy.

Na podstawie: A. Szweykowska, J. Szweykowski, Botanika. Morfologia, t. 1., Warszawa 2011, s. 184.

Uporządkuj rysunki A–E w takiej kolejności, aby poprawnie przedstawiały proces przejścia tkanek przewodzących z korzenia do łodygi.

Rozwiązanie

Poprawna odpowiedź
C, B, E, A, D

Wskazówki

W rozwiązaniu tego zadania pomocna jest wiedza dotycząca budowy pierwotnej korzenia i łodygi roślin, w tym przypadku dwuliściennych. Następnie pod tym kątem przeanalizuj rysunki i odpowiednio je ułóż, zaczynając zgodnie z poleceniem od rysunku budowy pierwotnej korzenia (C), a kończąc na rysunku budowy pierwotnej łodygi (D).