Biologia - Zbiór zadań CKE, Poziom rozszerzony (Formuła 2015) - Zadanie 54.

Kategoria: Fizjologia roślin Typ: Podaj i uzasadnij/wyjaśnij

Siewkę kukurydzy (I) wyrwano z podłoża i położono poziomo na podłożu (II) w ciemnym i wilgotnym pomieszczeniu. Po kilku godzinach zaobserwowano zmianę kształtu siewki (III).

Źródło: E.P. Solomon, L.R. Berg, D.W. Martin, Biologia, Warszawa 2014, s. 804.

Podaj, jaki rodzaj reakcji rośliny badano przy pomocy tego doświadczenia. Odpowiedź uzasadnij.

Rozwiązanie

Przykład poprawnej odpowiedzi

Geotropizm (grawitropizm). Organy przemieszczonej rośliny ponownie ustawiają się w dotychczasowym położeniu w stosunku do kierunku działania bodźca, przywracając swój poprzedni kierunek wzrostu.

Wskazówki

Przypomnij sobie klasyfikację ruchów roślin. Co stanowi podstawę tej klasyfikacji? Przeanalizuj rysunek i zastanów się, jaka zmiana zaszła w wyglądzie rośliny po kilku godzinach od momentu ułożenia jej poziomo na podłożu. Ustal, co było bodźcem powodującym tę zmianę, oraz czemu ona służy. Czy reakcja rośliny zależy od kierunku działania tego bodźca?