Biologia - Zbiór zadań CKE, Poziom rozszerzony (Formuła 2015) - Zadanie 67.

Kategoria: Tkanki zwierzęce Typ: Uzupełnij/narysuj wykres, schemat lub tabelę

Na rysunku przedstawiono fragmenty wybranych tkanek człowieka (1–4).

Na podstawie: http://pldocs.docdat.com/docs/index-42565.html [dostęp: 18.11.2014];
M. i Z. Podbielkowscy, Biologia z higieną i ochroną środowiska, Warszawa 1998, s. 59, 61, 63.

Poniżej podano przykłady lokalizacji tych tkanek w organizmie (A–E).
Lokalizacja tkanek:

  1. wnętrze nasad kości długich
  2. trzony kości długich
  3. powierzchnie stawowe
  4. krążki międzykręgowe
  5. ścięgna

Spośród podanych przykładów tkanek (1–4) wybierz dwie należące do tkanek łącznych i wypełnij tabelę – podaj nazwy tych tkanek, oznaczenia cyfrowe rysunków, które je ilustrują, oraz oznaczenia literowe ich lokalizacji w organizmie.

Nazwa tkanki Oznaczenie cyfrowe rysunku Oznaczenie literowe lokalizacji
 
 

Rozwiązanie

chrzęstna (szklista) – 2 – C
kostna (zbita) – 4 – B

Wskazówki

Rozwiązanie zadania wymaga rozpoznania tkanek na schematycznych rysunkach. Wybierając tkanki łączne, należy pamiętać o ich cechach charakterystycznych, na przykład luźnym ułożeniu komórek. Cechę tę posiadają tylko tkanki 2 i 4. Teraz trzeba sobie przypomnieć nazwy tych tkanek oraz ich lokalizację w narządach.