Biologia - Zbiór zadań CKE, Poziom rozszerzony (Formuła 2015) - Zadanie 77.

Kategoria: Układ nerwowy i narządy zmysłów Typ: Zamknięte (np. testowe, prawda/fałsz) Podaj/wymień

Na schemacie przedstawiono budowę ucha człowieka.

Na podstawie: K. Grykiel, G. Halastra-Petryna, E. Mazurek, B. Potulska-Klein, Tablice biologiczne, Gdańsk 2007, s. 172.
a)Podaj, które z elementów budowy ucha wskazanych na schemacie znajdują się w uchu środkowym oraz określ rolę trąbki słuchowej w funkcjonowaniu ucha.
b)Określ kolejność przedstawionych etapów procesu słyszenia – wpisz w kolumnie tabeli numery 1–5.
Etapy procesu słyszenia Nr etapu
Drgania błony bębenkowej wprawiają w drgania kostki słuchowe, które wzmacniają je i poprzez strzemiączko przekazują na błonę okienka owalnego.
Fala dźwiękowa zewnętrznym przewodem słuchowym dociera do błony bębenkowej, wprawiając ją w drgania. Fala dźwiękowa zewnętrznym przewodem słuchowym dociera do błony bębenkowej, wprawiając ją w drgania.
Komórki słuchowe ulegają wzbudzeniu, a impulsy nerwowe przewodzone są do mózgu za pośrednictwem nerwu ślimakowego. Komórki słuchowe ulegają wzbudzeniu, a impulsy nerwowe przewodzone są do mózgu za pośrednictwem nerwu ślimakowego.
Fale ciśnienia wprawiają w drgania błonę podstawną, na której spoczywają komórki słuchowe w narządzie Cortiego. Fale ciśnienia wprawiają w drgania błonę podstawną, na której spoczywają komórki słuchowe w narządzie Cortiego.
Drgania błony okienka owalnego przenoszone są, jako fale ciśnienia, przez płyn wypełniający błędnik.

Rozwiązanie

a)
(0-1)

Przykład poprawnej odpowiedzi
W uchu środkowym znajdują się kostki słuchowe (oraz błona bębenkowa i trąbka słuchowa - przyp. BiologHelp).
Trąbka słuchowa łączy ucho środkowe z jamą gardła, a rolą jaką odgrywa jest wyrównywanie ciśnień po obu stronach błony bębenkowej.

Uwagi od BiologHelp:
W mojej ocenie klucz i komentarz od CKE pasują bardziej do pytania nie o podanie elementów znajdujących się w uchu środkowym, lecz do pytania o podanie elementów znajdujących się w jamie bębenkowej (będącej przestrzenią ucha środkowego, w której znajdują się kosteczki słuchowe). W skład ucha środkowego wchodzą bowiem również zaznaczone na schemacie błona bębenkowa i trąbka słuchowa.

b)
(0-1)

Kolejne numery: 2, 1, 5, 4, 3.

Wskazówki

a)
Granicą pomiędzy uchem zewnętrznym i środkowym jest błona bębenkowa, a granicą pomiędzy uchem środkowym i wewnętrznym jest błona okienka owalnego. Posłuż się tą wiedzą i na rysunku sprawdź, jakie struktury znajdują się pomiędzy tymi błonami (w uchu środkowym). Podaj także rolę trąbki słuchowej, pamiętając, że jest to kanał długości 3–4 cm łączący jamę bębenkową ucha środkowego z górną częścią gardła i służący do wyrównywania ciśnień po obu stronach błony bębenkowej. Zapobiega to pękaniu błony bębenkowej, np. przy nagłych zmianach ciśnienia powietrza.

b)
Znając drogę bodźca ze środowiska zewnętrznego do narządu Cortiego, który znajduje się w ślimaku zlokalizowanym w uchu środkowym uchu wewnętrznym, ustal kolejność zachodzenia podanych etapów w procesie słyszenia.

Uwagi od BiologHelp:
Poprawiono błąd występujący w oryginalnym komentarzu CKE do zadania.