Wirusy i priony II

1.

Wskaż błędne stwierdzenie:

A) Wirus HIV atakuje tylko i wyłącznie limfocyty Th człowieka
B) Często, aby wirus mógł zaatakować daną komórkę musi ona posiadać odpowiednie białka powierzchniowe
C) Wirusy mogą występować w postaci kryształów
D) Materiałem genetycznym wirusa może być jednoniciowy DNA
E) Odpowiedzi A i D są błędne
2.

Wskaż poprawne stwierdzenie:

A) Współczesna medycyna dysponuje już lekami, dzięki którym możliwe jest pełne wyleczenie AIDS
B) Matka zarażona wirusem HIV może urodzić zdrowe dziecko
C) Jeden z leków współcześnie stosowanych w leczeniu zakażenia wirusem HIV blokuje odwrotną transkryptazę wirusa
D) Odpowiedzi A i C są prawidłowe
E) Odpowiedzi B i C są prawidłowe
3.

Materiałem genetycznym wirusa może być:

A) Dwuniciowy DNA
B) Jednoniciowy DNA
C) Jednoniciowy RNA
D) Tylko odpowiedzi A i C są poprawne
E) Odpowiedzi A, B i C są poprawne
4.

Wirusami, które mogą być wykorzystane jako wektory przy transfekcji komórek zwierzęcych są:

A) Retrowirusy
B) Adenowirusy
C) Wirusy związane z adenowirusami (AAV)
D) Wirus mozaiki tytoniowej
E) Tylko odpowiedzi A, B i C są prawidłowe
5.

Cechy retrowirusów jako wektorów do transfekcji komórek to:

A) Można je wykorzystać do transfekcji tylko dzielących się komórek
B) Są w pełni bezpieczne i jedyne ograniczenie w ich stosowaniu to możliwość wprowadzania za ich pomocą tylko krótkich sekwencji DNA
C) Wbudowują wprowadzany gen do DNA gospodarza
D) Tylko odpowiedzi A i C są poprawne
E) Tylko trzy pierwsze odpowiedzi są poprawne
6.

Wirusy związane z adenowirusami (AAV):

A) Są w pełni sprawnymi wirusami o budowie zbliżonej do adenowirusów
B) Do zakażenia komórki wymagają zarażenia jej również przez adenowirusy
C) Nie mogą być wykorzystane jako wektory przy transfekcji komórek
D) Ich materiałem genetycznym jest jednoniciowy DNA (ssDNA), który nie zostaje wbudowany do materiału genetycznego gospodarza
E) Należą do wirusów onkogennych
7.

Wskaż błędne stwierdzenie:

A) Informacja genetyczna retrowirusów jest bardzo stabilna i rzadko podlega zmianom w kolejnych generacjach wirusa
B) Odwrotna transkryptaza popełnia wiele błędów podczas przepisywania informacji z RNA na DNA
C) Częstsze mutacje w materiale genetycznym wirusa mogą sprawić, że będzie on trudniejszy do zwalczenia
D) W genomie człowieka znajduje się wiele sekwencji, które powstały najprawdopodobniej przez wbudowanie się genów retrowirusowych
E) Dużą zmienność wirus grypy zawdzięcza obecności 8 fragmentów RNA jako materiału genetycznego i możliwości ich wymiany podczas krzyżowania się różnych szczepów
8.

Wskaż prawdziwe stwierdzenie/a dotyczące prionów:

A) Jest to jeden z rodzajów białek chaperonowych normalnie występujący w organizmach zwierząt
B) Choroba Kuru jest wywoływana przez białka prionowe
C) Zarażenie chorobą prionową nie może nastąpić drogą pokarmową, ponieważ priony jako białka zostaną zdegradowane przez enzymy trawienne
D) Działanie chorobotwórcze prionów polega na łączeniu się z DNA i jego modyfikacji
E) Odpowiedzi C i D są prawidłowe
9.

Do chorób wirusowych nie należy:

A) Świnka
B) Krztusiec
C) Odra
D) Ospa
E) Myksomatoza królików
10.

Wskaż błędne twierdzenie dotyczące adeneowirusów:

A) Ich wykorzystanie jako wektorów w terapii genowej jest ograniczone możliwością wystąpienia silnej reakcji odpornościowej pacjenta
B) Należą do wirusów onkogennych
C) Nie wbudowują swojego materiału genetycznego do DNA gospodarza
D) Należą do nich wirusy o budowie bryłowej
E) Ich materiałem genetycznym jest dwuniciowy DNA (dsDNA)
11.

Bakteriofagi:

A) Jako materiał genetyczny zawierają zwykle DNA
B) Ich materiałem genetycznym może być tylko RNA
C) Mogą atakować tylko bakterie gram-ujemne
D) Nie biorą udziału w procesie transdukcji (mowa o jednym z procesów zapewniających zmienność u bakterii)
E) Odpowiedzi C i D są prawidłowe
12.

Podczas fazy adsorpcji i penetracji:

A) Wirus HIV przy pomocy glikoproteiny gp120 przyłącza się do cząsteczek CD4 limfocytów T pomocniczych
B) Wirus grypy wykorzystuje cząsteczki hemaglutyniny
C) Wykorzystanie specyficznych białek powierzchniowych komórki warunkuje specyficzność tkankową niektórych wirusów
D) Wszystkie wirusy oprócz bakteriofagów wnikają w całości do komórek gospodarza
E) Wszystkie odpowiedzi są prawidłowe
13.

Wskaż prawidłowe stwierdzenie dotyczące wirusa grypy:

A) Oznaczenie H5N1 informuje o ilości genów dla hemaglutyniny i neuraminidazy w genomie wirusa
B) Jego materiał genetyczny składa się z 8 cząsteczek dwuniciowego DNA
C) Jego genom jest bardzo labilny dlatego co roku tworzone są nowe szczepionki przeciwko grypie, które uwzględniają nowo powstałe formy
D) Należy on do retrowirusów
E) Wszystkie odpowiedzi są prawidłowe
14.

Nieprawdą jest, że:

A) Wirusy zwykle w kapsydzie zawierają materiał genetyczny oraz enzymy niszczące błonę komórkową gospodarza w celu umożliwienia infekcji
B) Retrowirusy wewnątrz kapsydu zawierają odwrotną transkryptazę
C) Wirus HIV jest bardzo wrażliwy na warunki zewnętrzne i zwykle szybko ginie poza organizmem gospodarza
D) Niektóre wirusy jak HIV czy wirus grypy są otoczone dodatkową osłonką białkowo-lipidową pochodzącą z błony komórkowej komórki gospodarza
E) Niektóre wirusy jak np. wirus brodawczaka (HPV) mogą indukować powstanie nowotworu
15.

Bakteriofagi mogą być wykorzystane do:

A) Zwalczania infekcji
B) Transfekcji komórek bakteryjnych obcym DNA
C) Produkcji białek na masową skalę
D) Odpowiedzi A i B są prawidłowe
E) Odpowiedzi A, B i C są prawidłowe
16.

Spośród poniższych zestawów wybierz jeden zawierający tylko choroby wirusowe:

A) Grypa, świnka, gruźlica, odra
B) Odra, WZW B, gorączka krwotoczna, myksomatoza
C) Wścieklizna, choroba Kuru, AIDS, choroba Heinego-Medina
D) Grypa, ospa wietrzna, talasemia, choroba Creutzfeldta-Jakoba
E) Różyczka, opryszczka, nosówka, tężec
17.

Wiroidy:

A) To wirusy bez dodatkowej osłonki białkowo-lipidowej
B) To sam DNA wirusowy bez kapsydu
C) To patogenna cząsteczka RNA bez płaszcza białkowego
D) Są wyjątkowo odporne na wysoką temperaturę i promieniowanie UV
E) Odpowiedzi C i D są prawidłowe
18.

Wskaż prawidłowe:

A) Według jednej z hipotez wirusy mogły powstać w wyniku "ucieczki" fragmentów kwasów nukleinowych z komórek
B) Bakteriofagi wyewoluowały z prionów
C) Genetyczne podobieństwo między niektórymi wirusami, a komórkami gospodarza może być większe niż między jednym typem wirusa, a innym, co może świadczyć o tym, że pewne typy wirusów powstały niezależnie
D) Odpowiedzi A i C są prawidłowe
E) Żadna z powyższych odpowiedzi nie jest prawidłowa
19.

Konwersja lizogenna (fagowa):

A) Polega na nabywaniu nowych cech przez bakterie w wyniku zakażenia wirusami przeprowadzającymi cykl lizogeniczny
B) Przykładem tego zjawiska jest nabycie zdolności syntezy toksyny przez początkowo niegroźny szczep maczugowca błonicy
C) Jest to przejście wirusa z cyklu lizogenicznego na cykl lityczny
D) Odpowiedzi A i B są prawidłowe
E) Żadna z powyższych odpowiedzi nie jest prawidłowa
20.

Onkogenność niektórych wirusów może polegać na:

A) Wprowadzeniu do komórki onkogenu
B) Wbudowaniu się genów wirusa w takim miejscu DNA komórki, że uszkodzeniu ulegają geny hamujące proces nowotworzenia
C) Wbudowaniu się genów wirusa w takim miejscu DNA komórki, że silny promotor wirusowy pobudza również ekspresję genów kodujących czynniki wzrostu komórki
D) Tylko warianty A i B są prawidłowe
E) Warianty A, B i C są prawidłowe
Aby zakończyć i sprawdzić wynik testu musisz posiadać pełny dostęp. Uzyskaj pełny dostęp do testów