Kręgowce I

Poniżej możesz zapoznać się z treścią zadań. Sprawdzenie zaznaczonych odpowiedzi możliwe jest po wcześniejszym wykupieniu dostępu BiologHelp+. Kliknij przycisk poniżej aby dowiedzieć się więcej.
1.

Do cech strunowców pojawiających się w rozwoju zarodkowym człowieka należy:

A) Struna grzbietowa
B) Obecność ogona
C) Obecność błon płodowych
D) Odpowiedzi A i B są prawidłowe
E) Odpowiedzi A, B i C są prawidłowe
2.

Wszystkie kręgowce posiadają:

A) Szkielet wewnętrzny zbudowany z tkanki kostnej
B) Błonę bębenkową
C) Czterojamowe serce
D) Odpowiedzi A i B są prawidłowe
E) Żadna z powyższych odpowiedzi nie jest poprawna
3.

Do płetw parzystych u ryb należą:

A) Piersiowa
B) Ogonowa
C) Brzuszna
D) Odbytowa
E) Odpowiedzi A i C są prawidłowe
4.

Linia naboczna ryb pełni część funkcji:

A) Narządu dotyku
B) Narządu słuchu
C) Narządu smaku
D) Odpowiedzi A i B są prawidłowe
E) Wszystkie powyższe odpowiedzi są prawidłowe
5.

Chroniącą przed wysychaniem warstwę śluzu na powierzchni ciała spotykamy powszechnie u:

A) Ryb
B) Płazów
C) Gadów
D) Ssaków
E) Odpowiedzi A i B są prawidłowe
6.

Zapłodnienie zewnętrzne występuje u:

A) Ryb
B) Płazów bezogonowych
C) Gadów
D) Ptaków
E) Odpowiedzi A i B są prawidłowe
7.

Obecność błon płodowych charakterystyczna jest dla:

A) Płazów
B) Gadów
C) Ssaków
D) Odpowiedzi B i C są prawidłowe
E) Wszystkie powyższe odpowiedzi są prawidłowe
8.

Cechą szkieletu ptaków, będącą przystosowaniem do aktywnego lotu jest:

A) Obecność grzebienia na mostku
B) Obecność worków powietrznych
C) Pokrycie ciała piórami
D) Odpowiedzi A i B są prawidłowe
E) Wszystkie powyższe odpowiedzi są prawidłowe
9.

Wykształcenie 3 kosteczek słuchowych nastąpiło u:

A) Płazów
B) Gadów
C) Ssaków
D) Ptaków
E) Odpowiedzi C i D są prawidłowe
10.

Do cech charakterystycznych dla roślinożernych ssaków należy:

A) Obecność kłów
B) Uzębienie homodontyczne
C) Długie jelito ślepe
D) Odpowiedzi B i C są prawidłowe
E) Żadna z powyższych odpowiedzi nie jest prawidłowa
11.

Szczególną zależność aktywności od temperatury otoczenia obserwujemy u:

A) Gadów
B) Ptaków
C) Ssaków
D) Odpowiedzi A i B są prawidłowe
E) Żadna z powyższych odpowiedzi nie jest poprawna
12.

Brak grzebienia na mostku zaobserwujemy u:

A) Pingwina
B) Strusia
C) Kaczki
D) Odpowiedzi A i B są prawidłowe
E) Wszystkie powyższe odpowiedzi są prawidłowe
13.

Podwójne oddychanie:

A) Jest zjawiskiem charakterystycznym dla części wodnych gadów
B) Zachodzi dzięki obecności worków powietrznych
C) Nie ma wpływu na wydajność wentylacji płuc
D) Odpowiedzi A i B są prawidłowe
E) Wszystkie powyższe odpowiedzi są prawidłowe
14.

Rozwój złożony charakterystyczny jest dla:

A) Płazów ogoniastych i bezogonowych
B) Tylko płazów bezogonowych
C) Części gadów
D) Odpowiedzi B i C są prawidłowe
E) Żadna z powyższych odpowiedzi nie jest poprawna, ponieważ u kręgowców wstępuje tylko rozwój prosty
15.

Obecność dźwigacza i obrotnika zwiększających ruchomość głowy stwierdza się u:

A) Płazów
B) Gadów
C) Tylko ssaków
D) Tylko człowieka
E) Odpowiedzi A i B są prawidłowe
16.

Do cech, przystosowujących ptaki do stałocieplności należy:

A) Czterojamowe serce, w którym krew tętnicza nie miesza się z krwią żylną
B) Pokrycie ciała piórami stanowiącymi warstwę izolacyjną
C) Pneumatyczne kości
D) Odpowiedzi A i B są prawidłowe
E) Wszystkie powyższe odpowiedzi są prawidłowe
17.

Do cech odróżniających gady od płazów i umożliwiających pełne opanowanie przez nie środowiska lądowego należy:

A) Obecność pęcherzykowych płuc
B) Pokrycie ciała śluzem
C) Zrogowaciała skóra
D) Odpowiedzi A i C są prawidłowe
E) Obecność zębów jadowych
18.

Wskaż błędne zestawienie organizmu i organu wymiany gazowej występującego u niego:

A) Kijanka traszki – skrzela zewnętrzne
B) Jaszczurka – płuca gąbczaste
C) Kijanka żaby – płuca
D) Pies – płuca pęcherzykowate
E) Sikora – płuca rurkowate
19.

Do cech płazów umożliwiających im wyjście na ląd należy:

A) Wykształcenie workowatych płuc
B) Wykształcenie obręczy barkowej i miedniczej
C) Zapłodnienie zewnętrzne
D) Odpowiedzi A i B są prawidłowe
E) Wszystkie powyższe odpowiedzi są prawidłowe
20.

Wśród cech charakterystycznych dla większości ssaków wyróżniamy:

A) Obecność małżowin usznych
B) Bezjądrzaste erytrocyty w krwi
C) Heterodontyzm (występowanie różnych typów zębów u jednego osobnika)
D) Pokrycie ciała włosami
E) Wszystkie z powyższych odpowiedzi są prawidłowe
Aby zakończyć i sprawdzić wynik testu musisz posiadać pełny dostęp. Uzyskaj pełny dostęp do testów