Kręgowce II

Poniżej możesz zapoznać się z treścią zadań. Sprawdzenie zaznaczonych odpowiedzi możliwe jest po wcześniejszym wykupieniu dostępu BiologHelp+. Kliknij przycisk poniżej aby dowiedzieć się więcej.
1.

Do ssaków, które nie wykształciły błon płodowych należą:

A) Dziobak
B) Kolczatka
C) Wombat
D) Odpowiedzi A i B są prawidłowe
E) Żadna z powyższych odpowiedzi nie jest prawidłowa
2.

Zapłodnienie wewnętrzne występuje u:

A) Płazów bezogonowych
B) Płazów ogoniastych
C) Wszystkich ryb
D) Odpowiedzi A i B są prawidłowe
E) Żadna z powyższych odpowiedzi nie jest prawidłowa
3.

Narząd Jacobsona (przylemieszowy):

A) Stanowi narząd wymiany gazowej u niektórych sumów
B) Odpowiada za wzmocnienie dźwięku wydawanego przez samce żab
C) Odpowiada za rozpoznawanie zapachów m. in. u gadów
D) Stanowi przystosowanie ptaków do aktywnego lotu
E) Żadna z powyższych odpowiedzi nie jest prawidłowa
4.

Łuski będące wytworem skóry właściwej występują u:

A) Ryb
B) Gadów
C) Ptaków
D) Odpowiedzi B i C są prawidłowe
E) Wszystkie powyższe odpowiedzi są prawidłowe
5.

Oddychać powietrzem atmosferycznym potrafią:

A) Prapłetwce
B) Ryby labiryntowe (błędnikowce)
C) Najeżki
D) Odpowiedzi A i B są prawidłowe
E) Żadna z powyższych odpowiedzi nie jest prawidłowa
6.

Wskaż prawidłowe twierdzenie dotyczące wymiany gazowej kręgowców:

A) U niektórych niewielkich salamander wymiana gazowa zachodzi tylko powierzchnią ciała i błony śluzowej jamy gębowej
B) Podwójne oddychanie jest zjawiskiem występującym u ptaków oraz gadów i zachodzi przy udziale tzw. worków powietrznych
C) Płuca pęcherzykowate występują u ssaków i ptaków
D) Kijanki płazów bezogonowych posiadają skrzela zewnętrzne, zaś ogoniastych wewnętrzne
E) Żadna z powyższych odpowiedzi nie jest prawidłowa
7.

Wskaż nieprawidłowe zestawienie ryby oraz typu łusek u niej występujących:

A) Karp – łuski cykloidalne
B) Rekin – łuski ganoidalne
C) Okoń – łuski ktenoidalne (grzebykowate)
D) Karp – łuski cykloidalne (koliste)
E) Sum – brak łusek
8.

Wskaż prawidłowe twierdzenie dotyczące gadów:

A) Czaszka anapsydowa, pozbawiona tzw. okien skroniowych występuje u żółwi
B) Połączenie czaszki z kręgosłupem odbywa się za pośrednictwem dwóch kłykci potylicznych
C) Wśród przedstawicieli gadów zęby jadowe występują tylko u węży
D) Odpowiedzi A i B są prawidłowe
E) Wszystkie powyższe odpowiedzi są prawidłowe
9.

Gruczoły solne występują u:

A) Niektórych morskich gadów
B) Mew
C) Okoni
D) Odpowiedzi A i B są prawidłowe
E) Wszystkie powyższe odpowiedzi są prawidłowe
10.

Obecność kręgów siodełkowatych w odcinku szyjnym kręgosłupa, zrośnięcie kręgów odcinka piersiowego i lędźwiowo-krzyżowego w kości grzbietową i lędźwiowo-krzyżową oraz zrośnięcie strzałki, kości goleniowej i górnego szeregu kości stępu w tzw. goleniostopę są to charakterystyczne cechy szkieletu:

A) Płazów bezogonowych
B) Gadów
C) Ptaków
D) Niektórych torbaczy
E) Żadnej z wymienionych grup
11.

Do torbaczy należy:

A) Lotopałanka
B) Mrówkożer
C) Niełaz
D) Wilk tasmański
E) Wszystkie wymienione
12.

Konie, zebry i nosorożcowate mają najlepiej rozwiniętą kość:

A) I palca
B) II palca
C) III palca
D) IV palca
E) III i IV palca
13.

Kość krucza wchodzi w skład obręczy barkowej:

A) Płazów
B) Gadów
C) Stekowców
D) Odpowiedzi B i C są prawidłowe
E) Wszystkie powyższe odpowiedzi są prawidłowe
14.

Ryby pod względem kierunku wędrówek w celu odbycia tarła możemy podzielić na katadromoiczne i anadromiczne. Wskaż prawidłowe zestawienie typu wędrówek oraz gatunku ryby:

A) Węgorz – ryba katadromiczna
B) Łosoś – ryba anadromiczna
C) Karp – ryba anadromiczna
D) Odpowiedzi A i B są prawidłowe
E) Żadna z powyższych odpowiedzi nie jest prawidłowa
15.

Do różnic między rekinem, a okoniem należą:

A) Brak wieczka skrzelowego u rekina
B) Występowanie gruczołu rektalnego służącego do usuwania nadmiaru soli u rekina
C) Lepsze rozwinięcie opuszek węchowych u okonia
D) Odpowiedzi A i B są prawidłowe
E) Żadna z powyższych odpowiedzi nie jest prawidłowa
16.

Narząd Webera jest to:

A) Kostne połączenie między pęcherzem pławnym, a błędnikiem błoniastym spotykane u niektórych ryb (np. karpiowatych i sumowatych) mające wspomagać narząd słuchu
B) Właściwy receptor słuchu występujący u płazów bezogonowych
C) Parzysty narząd wydalniczy występujący u gadów
D) Wspólne ujście układu wydalniczego i pokarmowego występujące u gadów i ptaków
E) Występujący u ptaków narząd odpowiadający swoją funkcją grasicy człowieka
17.

Wskaż prawidłowe twierdzenie dotyczące kości kwadratowej:

A) Jest to rodzaj kości budującej staw żuchwowy i występującej tylko u gadów
B) U ptaków i ssaków została ona przekształcona w młoteczek
C) Jej odpowiednikiem u człowieka jest kowadełko
D) Odpowiedzi A i B są prawidłowe
E) Wszystkie z powyższych odpowiedzi są prawidłowe
18.

Ryby kostnołuskie, do których należą m. in. jesiotry łączą w swojej budowie cechy ryb kostnych i chrzęstnych. Zaznacz, które cechy są dla nich charakterystyczne i której grupie odpowiadają:

A) Obecność szkieletu w znacznym stopniu chrzęstnego - cecha ryb chrzęstnoszkieletowych
B) Obecność pęcherza pławnego jako cecha ryb kostnoszkieletowych
C) Niesymetryczna płetwa ogonowa jako cecha ryb chrzęstnoszkieletowych
D) Odpowiedzi B i C są prawidłowe
E) Wszystkie powyższe odpowiedzi są prawidłowe
19.

Zjawisko neotenii (osiągnięcie dojrzałości płciowej przez postaci larwalne) obserwujemy u:

A) Ambystomy meksykańskiej
B) Odmieńca jaskiniowego
C) Salamandry plamistej
D) Odpowiedzi A i B są prawidłowe
E) Wszystkie powyższe odpowiedzi są prawidłowe
20.

Łożysko jako przejściowy narząd płodowy powstający przy udziale kosmówki:

A) Charakterystyczne jest dla wszystkich ssaków
B) Nie występuje u stekowców
C) Nie występuje u torbaczy
D) Odpowiedzi B i C są prawidłowe
E) Pytanie jest błędnie sformułowane, ponieważ w wykształceniu łożyska nie bierze udziału kosmówka
Aby zakończyć i sprawdzić wynik testu musisz posiadać pełny dostęp. Uzyskaj pełny dostęp do testów