Nowa porcja autorskich zadań maturalnych z biologii dodana do bazy

Zgodnie z zapowiedzią przygotowałem kolejną porcję autorskich zadań maturalnych z biologii wraz z komentarzami do nich. Aktualnie autorskich zadań jest w sumie 40, co licząc z podpunktami daje 78 problemów do rozwiązania.

Zgodnie z przyjętą przeze mnie koncepcją treść zadań autorskich dostępna jest bezpłatnie dla wszystkich, natomiast klucz odpowiedzi i komentarze przygotowałem dla użytkowników BiologHelp+.

Życzę owocnego rozwiązywania!