Administracja, Uniwersytet Przyrodniczo-Humanistyczny w Siedlcach - opinia studenta II roku studiów stacjonarnych

4

Jak wygląda nauka na pierwszym roku?

Książek poza jednym może dwoma kodeksami i do angielskiego mieć nie musieliśmy. Przedmioty nie były ciężkie do zaliczenia poza jednym.

Jak oceniasz możliwości rozwoju jakie daje uczelnia i/lub wybrany przez Ciebie kierunek?

U mnie na roku było zapisanych ponad 50 osób, ale na zajęciach było 33. Podział na grupy istniał tylko w l semestrze. Biblioteka jest dobrze zaopatrzona można brać scany i są darmowe na email oraz dodatkowym plusem jest niższa cena wydrukowania materiałów niż w mieście.

Jaka atmosfera panuje na uczelni?

Wykładowcy są z reguły pozytywnie nastawieni do studentów, ale jak zawsze mogą się zdarzyć wyjątki. Studenci też są pozytywnie nastawieni.