Biologia, Instytut Studiów Podyplomowych - opinia absolwenta studiów stacjonarnych

5

Jak wygląda nauka na pierwszym roku?

Na pierwszym roku ilość materiału była dostosowana do ilości zajęć. Plan zajęć bardzo elastyczny i dostosowany do potrzeb studenta. Zakres tematyczny zajęć dotyczył wyłącznie specjalności co pozwoliło na szczegółowe przepracowanie ważnych dziedzin biologii. Prowadzący bardzo pomagali w nauce wszelkimi dodatkowymi materiałami naukowymi oraz zasobami swojej wiedzy.

Jak oceniasz możliwości rozwoju jakie daje uczelnia i/lub wybrany przez Ciebie kierunek?

Wybrana specjalność umożliwiła podniesienie swoich kwalifikacji oraz poszerzenie wiedzy z zakresu biologi. Oprócz tego istnieje możliwość wzięcia udziału w wielu szkoleniach - a jest ich tyle, że każdy znajdzie coś dla siebie.

Jaka atmosfera panuje na uczelni?

Atmosfera jest fantastyczna. Prowadzący zawsze taktowni i sympatyczni, na zajęciach wiele zadań praktycznych, które lepiej pozwalają przyswajać wiedzę.

Własne uwagi, spostrzeżenia, wskazówki

Bardzo polecam Instytut Studiów Podyplomowych każdemu, kto chciałby rozwijać swoje umiejętności oraz uzupełnić luki w swojej dotychczasowej wiedzy. Aktualnie pracuję w jednej ze szkół i spełniam się w swoim zawodzie jako nauczyciel. To była jedna z lepszych decyzji jaką podjęłam.