Biologia sądowa, Uniwersytet w Białymstoku - opinia studenta II roku studiów stacjonarnych

0

Jak wygląda nauka na pierwszym roku?

Dość sporo nauki, dużo zaliczeń, natomiast bardzo ciekawe przedmioty i możliwości, na 2 roku jest ciężko ale dużo ciekawiej i więcej czasu.

Jak oceniasz możliwości rozwoju jakie daje uczelnia i/lub wybrany przez Ciebie kierunek?

Duże możliwości znalezienia pracy, możliwości stażu na uczelni.

Jaka atmosfera panuje na uczelni?

Miło, przyjemnie.

Jak jest z mieszkaniem?

400 zł za pokój.

Życie w mieście

Komunikacja ok, dużo atrakcji, miasto studenckie.