Finanse i rachunkowość, Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu - opinia studenta II roku studiów niestacjonarnych

2

Jak wygląda nauka na pierwszym roku?

Na pierwszym semestrze przeważają przedmioty ogólnouczelniane - matematyka, zarządzanie, wprowadzenie do mikro-, makro- ekonomii, drugi semestr jest zdecydowanie bardziej rozbudowany, zaczynaja się przedmioty kierunkowe, wtedy najwiecej osób odpada/rezygnuje.

Jaka atmosfera panuje na uczelni?

Tryb niestacjonarny ma to do siebie, że zbyt często nie widujemy się z osobami z grup czy kierunku, ciężko zawrzeć trwałe i intensywne.

Życie w mieście

Bardzo łatwo i szybko dojechać w okolice dworca i galerii Wroclavia. Łatwy dostęp do komunikacji miejskiej, przystanek tramwajowy i autobusowy.

Własne uwagi, spostrzeżenia, wskazówki

Problematycznym jest to, że pomimo iż są to studia niestacjonarne, dużo rzeczy odbywa się w tygodniu. Wybór promotora, modułów, zapisy na przedmioty humanistyczne, deadline w przypadku projektów czy zadań zawsze jest w tygodniu. Dla osób pracujących stanowi to problem. Szczególnie, że często takie informacje o danych rzeczach które maja się odbyć w tygodniu nie sa podawane z bardzo dużym wyprzedzeniem, wiec czasem pojawia się problem żeby połączyć to z pracą.