Informatyka, Politechnika Rzeszowska - opinia absolwenta studiów stacjonarnych

3

Jak wygląda nauka na pierwszym roku?

Pierwszy rok, to rocznik odpadkowy, czyli przedmioty nieprzydatne, ale trzeba przebrnąć. Najwięcej jazd przez matmę i laborki z fizyki, potem podstawy elektroniki. Od egzaminu z C++ najlepiej uciec jakimś projektem zwolnieniowym, bo inaczej przetrzepią ze źle postawionego przecinka.

Jak oceniasz możliwości rozwoju jakie daje uczelnia i/lub wybrany przez Ciebie kierunek?

Wiedza raczej nieprzydatna na rynku pracy. Póki wszyscy komunistyczni prowadzący nie odejdą, póty ciężko o coś sensownego.

Jaka atmosfera panuje na uczelni?

Niektórzy pracownicy uczelni podchodzą do studenta jak do zła koniecznego, np. 2 panie w dziekanacie, które siedzą w jednym pokoju.

Życie w mieście

Mieszkając w obrębie „koła” jest ok.