Pedagogika, Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II (KUL) - opinia studenta II roku studiów stacjonarnych

3

Jak wygląda nauka na pierwszym roku?

Nauki od pierwszego roku przybywa coraz więcej. Mam wrażenie że za chwilę nie będę robić nic innego niż siedzieć w bibliotece. Wykładowcy robią egzaminy z lektur, na jeden przedmiot potrafi być 5 książek.

Jak oceniasz możliwości rozwoju jakie daje uczelnia i/lub wybrany przez Ciebie kierunek?

Zaopatrzenie bibliotek jest na dobrym poziomie, uczelnia organizuje szkolenia ale zazwyczaj dla innych kierunków niż mój a poziom zajęć jest różny. Przeraża mnie, że mało jest wiedzy na temat wychowania dziecka a więcej o religii.

Jaka atmosfera panuje na uczelni?

Wykładowcy często utrudniają nam kontakt ze sobą ale relacje między studentami są dobre

Życie w mieście

Wszystko na odpowiednim poziomie, dużo miejsc dla studentów.

Własne uwagi, spostrzeżenia, wskazówki

Żałuję wyboru tej uczelni, ponieważ uważam że za mało mamy wiedzy na tematy pedagogiczne a więcej na Religijne a od studiów wymagam raczej rzetelnej wiedzy, mam wrażenie że tracę czas.