Pedagogika, Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach (UJK) - opinia studenta I roku studiów stacjonarnych

2

Jak wygląda nauka na pierwszym roku?

Czasu wolnego nie ma wcale, ujk pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna. Zajęcia praktycznie codziennie od 8-20 z tego co wiem na innych kierunkach tej uczelni jest podobnie. Ogólnie nie polecam??

Jak oceniasz możliwości rozwoju jakie daje uczelnia i/lub wybrany przez Ciebie kierunek?

Biblioteka przez pierwszy rok studiów była nieczynna ze względu na remont.

Jaka atmosfera panuje na uczelni?

Atmosfera na uczelni dobra.

Życie w mieście

Dojazd do uczelni fatalny, autobusy jeden po drugim a później przez godzinę nie jedzie nic.

Własne uwagi, spostrzeżenia, wskazówki

Wyboru nie żałuje aczkolwiek uczelnia to porażka.