Chemia - Biomedica 2022, Poziom rozszerzony (Formuła 2015) - Zadanie 5.

Kategoria: Właściwości fizyczne cieczy i gazów Typ: Podaj i uzasadnij/wyjaśnij

Temperatury wrzenia związków organicznych zależą od ich budowy, kształtu oraz wiązań występujących w ich cząsteczkach oraz pomiędzy ich cząsteczkami. Duże znaczenie ma też masa cząsteczkowa.

Podkreśl w poszczególnych podpunktach związek organiczny o wyższej temperaturze wrzenia. Wyjaśnij, dlaczego ma on wyższą temperaturę wrzenia.

  • metan, etan

  • etan, eten

  • butan, 2-metylopropan

  • etanol, kwas metanowy

To zadanie pochodzi ze zbioru matura 2022 wydawnictwa Biomedica
Kup pełny zbiór zadań

Rozwiązanie

  • metan, etan

Etan ma wyższą temperaturę wrzenia niż metan, ponieważ ma większą masę cząsteczkową niż metan.

  • etan, eten

Etan ma wyższą temperaturę wrzenia niż eten, ponieważ przy prawie równych masach cząsteczkowych między cząsteczkami etenu istnieje odpychanie się chmur elektronowych z wiązania pi, co nie występuje między cząsteczkami etanu.

  • butan, 2-metylopropan

Butan ma wyższą temperaturę wrzenia niż 2-metylopropan, ponieważ cząsteczki 2-metylopropanu mają mniejszą powierzchnię stykania się niż cząsteczki butanu i oddziaływania międzycząsteczkowe między nimi są słabsze niż między cząsteczkami butanu. Masy cząsteczkowe obu związków są jednakowe i nie mają wpływu na temperatury wrzenia.

  • etanol, kwas metanowy

Etanol i kwas metanowy mają jednakowe masy cząsteczkowe, więc nie mają one wpływu na temperatury wrzenia. Istotne znaczenia ma tutaj fakt, że między cząsteczkami kwasu metanowego może tworzyć się więcej wiązań wodorowych niż między cząsteczkami etanolu.