Chemia - Biomedica 2022, Poziom rozszerzony (Formuła 2015) - Zadanie 7.

Kategoria: Stechiometryczny stosunek reagentów Typ: Oblicz

Do 200 g 15% roztworu azotanu(V) cynku dodawano powoli 500 cm3 roztworu wodorotlenku potasu.

Oblicz minimalne stężenie wodorotlenku potasu potrzebne, aby uzyskać w wyniku zachodzących reakcji klarowny roztwór. Wynik podaj z dokładnością do drugiego miejsca po przecinku.

To zadanie pochodzi ze zbioru matura 2022 wydawnictwa Biomedica
Kup pełny zbiór zadań

Rozwiązanie

ms = Cp · mr100%

ms = 15 · 200100% = 30 g

MZn(NO3)2 = 65 + 124 = 189 g/mol

Zn(NO3)2 + 2KOH → Zn(OH)2 + 2KNO3
Zn(OH)2 + 2KOH → K2[Zn(OH)4]

1 mol Zn(NO3)2 ⸺ 4 mol KOH

189 g
30 g

4 mol
x (mol)

x = 0,635 mol KOH

Cm = nv

Cm = 0,6350,5 = 1,27 mol/dm3