Chemia - Matura Czerwiec 2015, Poziom rozszerzony (Formuła 2007) - Zadanie 10.

Kategoria: Niemetale Typ: Napisz równanie reakcji

Chlor wypiera mniej reaktywne od niego fluorowce z roztworów ich soli. Reaguje bezpośrednio z wieloma pierwiastkami, np. glin gwałtownie reaguje z chlorem, a reakcja ta przebiega zgodnie z równaniem

2Al + 3Cl2 →2AlCl3

Chlor wchodzi w reakcję z wodorotlenkiem sodu. Produktami tej przemiany są m.in. sól kwasu tlenowego, w której chlor występuje na I stopniu utlenienia, oraz sól kwasu beztlenowego.
Chlor można otrzymać w wyniku elektrolizy chlorków (np. litowców) i kwasu solnego. Powstaje on także w wyniku katalitycznego utleniania chlorowodoru tlenem. W laboratorium chlor uzyskuje się m.in. w reakcji stężonego kwasu solnego z tlenkiem manganu(IV), zilustrowanej równaniem:

MnO2 + 4HCl → MnCl2 + Cl2 + 2H2O

Napisz w formie cząsteczkowej

  • równanie reakcji chloru z wodorotlenkiem sodu.

  • równanie reakcji utleniania chlorowodoru tlenem.

Rozwiązanie

1 pkt - za napisanie równania reakcji chloru z wodorotlenkiem sodu:
2NaOH + Cl2 → NaCl + NaClO + H2O

1 pkt - za napisanie równania reakcji utleniania chlorowodoru tlenem:
4HCl + O2 (kat.) 2Cl2 + 2H2O