Chemia - Matura Czerwiec 2016, Poziom rozszerzony (Formuła 2007) - Zadanie 21.

Kategoria: Budowa i działanie ogniw Typ: Uzupełnij/narysuj wykres, schemat lub tabelę

W pewnym ogniwie zbudowanym z dwóch półogniw metalicznych zachodzi reakcja zilustrowana równaniem:

2Cr + 3Sn2+ → 2Cr3+ + 3Sn

Przedstaw zgodnie z konwencją sztokholmską schemat opisanego ogniwa.

Rozwiązanie

Schemat punktowania
1 p. – za poprawne zapisanie schematu ogniwa.
0 p. – za błędną odpowiedź albo brak odpowiedzi.

Poprawna odpowiedź
Cr | Cr3+ || Sn2+ | Sn