Chemia - Matura Czerwiec 2016, Poziom rozszerzony (Formuła 2007) - Zadanie 23.

Kategoria: Elektroliza Typ: Napisz równanie reakcji Zamknięte (np. testowe, prawda/fałsz)

Przeprowadzono elektrolizę wodnego roztworu pewnej soli z użyciem elektrod platynowych. Stwierdzono, że podczas tej elektrolizy zaszły procesy elektrodowe rozkładu wody.

23.1. (0-1)

Z podanych poniżej wzorów wybierz i zaznacz wzory tych soli, które mogły być użyte w opisanym procesie elektrolizy.

CuSO4     ZnCl2     Na2SO4     NaCl     KNO3

23.2. (0-1)

Napisz równanie procesu zachodzącego podczas elektrolizy tych soli na katodzie oraz równanie procesu przebiegającego podczas elektrolizy tych soli na anodzie.

Równanie procesu zachodzącego na katodzie:

Równanie procesu zachodzącego na anodzie:

Rozwiązanie

23.1. (0-1)

Schemat punktowania
1 p. – za poprawne wskazanie wzorów substancji.
0 p. – za odpowiedź niepełną lub błędną albo brak odpowiedzi.

Poprawna odpowiedź

CuSO4     ZnCl2     Na2SO4     NaCl     KNO3

23.2. (0-1)

Schemat punktowania
1 p. – za poprawne napisanie równań reakcji przebiegających na katodzie i na anodzie.
0 p. – za odpowiedź niepełną lub błędną albo brak odpowiedzi.

Poprawna odpowiedź
Równanie procesu zachodzącego na katodzie: 2H2O + 2e → H2 + 2OH
Równanie procesu zachodzącego na anodzie: 2H2O → O2 + 4H+ + 4e