Chemia - Matura Czerwiec 2018, Poziom rozszerzony (Formuła 2007) - Zadanie 19.

Kategoria: Właściwości fizyczne cieczy i gazów Typ: Zamknięte (np. testowe, prawda/fałsz)

Uzupełnij poniższe zdania. Wpisz w wyznaczone miejsca, w odpowiedniej formie, określenie: mniejsza niż, większa niż lub taka sama jak. Przyjmij, że wymienione gazy zachowują się jak gazy doskonałe.

  1. W tych samych warunkach ciśnienia i temperatury gęstość etanu jest gęstość etenu. Gęstości obu gazów w tych warunkach są gęstość etynu.
  2. W wyższej temperaturze, przy takim samym ciśnieniu, gęstość propanu jest gęstość tego gazu w temperaturze niższej.
  3. W naczyniu, w którym znajduje się w pewnej temperaturze 16 g metanu, panuje ciśnienie w innym naczyniu, o tej samej objętości, w którym w identycznej temperaturze znajduje się propan o masie 44 g.

Rozwiązanie

Schemat punktowania
2 p. – za poprawne uzupełnienie trzech akapitów.
1 p. – za poprawne uzupełnienie dwóch akapitów.
0 p. – za każdą inną odpowiedź albo brak odpowiedzi.

Poprawna odpowiedź

  1. W tych samych warunkach ciśnienia i temperatury gęstość etanu jest większa niż gęstość etenu. Gęstości obu gazów w tych warunkach są większe niż gęstość etynu.
  2. W wyższej temperaturze, przy takim samym ciśnieniu, gęstość propanu jest mniejsza niż gęstość tego gazu w temperaturze niższej.
  3. W naczyniu, w którym znajduje się w pewnej temperaturze 16 g metanu panuje ciśnienie takie samo jak w innym naczyniu, o tej samej objętości, w którym w identycznej temperaturze znajduje się propan o masie 44 g.