Chemia - Matura Czerwiec 2018, Poziom rozszerzony (Formuła 2015) - Zadanie 26.

Kategoria: Rozpuszczalność substancji Typ: Oblicz

Kwas etanodiowy o wzorze (COOH)2 jest najprostszym kwasem dikarboksylowym, którego rozpuszczalność w wodzie w temperaturze 20°C jest równa 9,52 g bezwodnego kwasu w 100 g wody.

Na podstawie: W. Mizerski, Tablice chemiczne, Warszawa 2003.

Oblicz minimalną masę wody potrzebną do rozpuszczenia 14,0 gramów hydratu kwasu etanodiowego o wzorze (COOH)2 · 2H2O w temperaturze 20°C. Wynik końcowy podaj w gramach i zaokrąglij do jedności.

Rozwiązanie

Schemat punktowania
2 p. – za zastosowanie poprawnej metody, poprawne wykonanie obliczeń i podanie wyniku z właściwą jednostką.
1 p. – za zastosowanie poprawnej metody, ale:
– popełnienie błędów rachunkowych prowadzących do błędnego wyniku liczbowego.
lub
– podanie wyniku z błędną jednostką lub bez jednostki.
0 p. – za zastosowanie błędnej metody obliczenia albo brak rozwiązania.

Przykładowe rozwiązanie
M(COOH)2 = 90 g ∙ mol−1
M(COOH)2xH2O = 126 g ∙ mol−1

W 14 g hydratu znajduje się 14 ∙ 90126 = 10 g kwasu oraz 14 g – 10 g = 4 g wody

Do rozpuszczenia 10 g kwasu w temperaturze 20°C potrzeba 10 ∙ 1009,52 = 105 g wody, a ponieważ w 14 g hydratu zawarte są 4 g wody, to 105 g – 4 g = 101 g (wody).