Chemia - Matura Czerwiec 2019, Poziom rozszerzony (Formuła 2015) - Zadanie 14.

Kategoria: Stechiometryczny stosunek reagentów Typ: Oblicz

Próbkę stałego chlorku sodu o masie 7,5 g poddano działaniu stężonego kwasu siarkowego(VI). Zaszła wówczas reakcja opisana równaniem:

I NaCl + H2SO4 → HCl + NaHSO4

Tę reakcję prowadzono aż do całkowitego zużycia chlorku sodu. Otrzymany w tej reakcji chlorowodór zebrano, rozpuszczono w wodzie i poddano działaniu tlenku manganu(IV), w wyniku czego zaszła reakcja zgodnie z równaniem:

II 4HCl + MnO2 → MnCl2 + Cl2 + 2H2O

Powstały w tej przemianie chlor wprowadzono do wodnego roztworu jodku potasu i otrzymano 6,35 grama jodu zgodnie z równaniem:

III 2KI + Cl2 → 2KCl + I2

Oblicz wydajność przemiany II, jeżeli przemiany I i III zaszły z wydajnością równą 100%.

Rozwiązanie

Schemat punktowania
2 p. – za zastosowanie poprawnej metody, poprawne wykonanie obliczeń oraz podanie wyniku.
1 p. – za zastosowanie poprawnej metody, ale:
– popełnienie błędów rachunkowych prowadzących do błędnego wyniku liczbowego.
– podanie wyniku z błędną jednostką.
0 p. – za zastosowanie błędnej metody obliczenia albo brak rozwiązania.

Przykładowe rozwiązania

Rozwiązanie I
I    NaCl + H2SO4 → HCl + NaHSO4

58,5 g NaCl
7,5 g NaCl

36,5 g HCl
x

⇒ x = 4,68 g HCl

III    2KI + Cl2 → 2KCl + I2

71 g Cl2
y

254 g I2
6,35 g I2

⇒ y = 1,775 g Cl2

II    4HCl + MnO2 → MnCl2 + Cl2 + 2H2O

4·36,5 g HCl
4,68 g HCl

71 g Cl2
z

⇒ z = 2,276 g Cl2

2,276 g Cl2
1,775 g Cl2

100%
w

⇒ w ≈ 78% lub w ≈ 0,78

Rozwiązanie II
I    NaCl + H2SO4 → HCl + NaHSO4

58,5 g NaCl
7,5 g NaCl

1 mol HCl
x

⇒ x = 0,128 mola HCl

III    2KI + Cl2 → 2KCl + I2
n = 6,35 g254 g ⋅ mol−1 = 0,025 mola jodu
0,025 mola chloru ← 0,025 mola jodu

II    4HCl + MnO2 → MnCl2 + Cl2 + 2H2O

4 mole HCl
0,128 mola HCl

1 mol Cl2
y

⇒ y = 0,032 mola Cl2

0,032 mola Cl2
0,025 mola Cl2

100%
w

⇒ w ≈ 78% lub w ≈ 0,78