Chemia - Matura Czerwiec 2019, Poziom rozszerzony (Formuła 2007) - Zadanie 20.

Kategoria: Budowa i działanie ogniw SEM Typ: Uzupełnij/narysuj wykres, schemat lub tabelę Oblicz

W ogniwie galwanicznym zachodzi reakcja opisana równaniem:

Mg + Pb2+ → Mg2+ + Pb

20.1. (1 pkt)

Uzupełnij poniższy schemat ogniwa, w którym zachodzi opisana reakcja. Wpisz symbole metali i wzory jonów oraz zaznacz w tym ogniwie ładunki elektrod (+ albo –).

20.2. (1 pkt)

Oblicz SEM tego ogniwa w warunkach standardowych.

Rozwiązanie

20.1. (0–1)

Schemat punktowania
1 p. – za poprawne uzupełnienie schematu ogniwa galwanicznego i poprawne zaznaczenie ładunków elektrod.
0 p. – za odpowiedź niepełną lub niepoprawną albo brak odpowiedzi.

Poprawna odpowiedź

Uwaga: zdający może zmienić kolejność półogniw.

20.2. (0–1)

Schemat punktowania
1 p. – za poprawne obliczanie SEM ogniwa i podanie wyniku z jednostką.
0 p. – za odpowiedź niepełną lub niepoprawną albo brak odpowiedzi.

Poprawna odpowiedź
(SEM = –0,14 – (–2,36)) = 2,22 V

Uwaga: Zapis obliczeń nie jest wymagany.

Uwagi od BiologHelp:
Przyjęte w niniejszym kluczu wartości standardowych potencjałów redukcji dla elektrod różnią się w niewielkim stopniu od wartości podawanych w tablicach stałych i wzorów dla matury w formule 2023. W różnych opracowaniach wartości te mogą się różnić w niewielkim zakresie (wynikającym np. z różnego stopnia zaokrąglenia wartości).