Chemia - Matura Czerwiec 2019, Poziom rozszerzony (Formuła 2007) - Zadanie 5.

Kategoria: Rodzaje wiązań i ich właściwości Typ: Uzupełnij/narysuj wykres, schemat lub tabelę

Poniżej podano wzory następujących cząsteczek i jonów:

H2S
CS2
CH4
NH+4
CO2
H3O+

Spośród drobin, których wzory podano powyżej, wybierz wszystkie, które odpowiadają opisowi podanemu w tabeli. Napisz ich wzory.

Opis Wzory drobin
Jedna z wiążących par elektronowych powstała z udziałem elektronów, które pochodziły od jednego z atomów.                          
Występuje co najmniej jedno wiązanie π.
Drobina ma kształt liniowy.

Rozwiązanie

Schemat punktowania
2 p. – za poprawny wybór drobin i uzupełnienie trzech wierszy tabeli.
1 p. – za poprawny wybór drobin i uzupełnienie dwóch wierszy tabeli.
0 p. – za każdą inną odpowiedź albo brak odpowiedzi.

Poprawna odpowiedź

Opis Wzory drobin
Jedna z wiążących par elektronowych powstała z udziałem elektronów, które pochodziły od jednego z atomów. NH+4 , H3O+
Występuje co najmniej jedno wiązanie π. CS2, CO2
Drobina ma kształt liniowy. CS2, CO2