Chemia - Matura Czerwiec 2021, Poziom rozszerzony (Formuła 2015) - Zadanie 2.

Kategoria: Elektrony w atomach, orbitale Typ: Podaj/wymień

Chlor występuje w przyrodzie w postaci mieszaniny dwóch izotopów. W jądrze izotopu o mniejszej liczbie masowej znajduje się 18 neutronów. Zawartość procentowa tego izotopu w występującym w przyrodzie pierwiastku wynosi 75,78%. Średnia masa atomowa chloru jest równa 35,453 u, a jeden z izotopów tego pierwiastka ma masę równą 34,969 u.

Na podstawie: J. Sawicka i inni, Tablice chemiczne, Gdańsk 2015.

Chlor występuje w związkach chemicznych na wielu różnych stopniach utlenienia.

Uzupełnij poniższe zdania. Wpisz informacje dotyczące struktury elektronowej atomu chloru i jego stopni utlenienia oraz nazwę kwasu tlenowego chloru.

  1. Pełna podpowłokowa konfiguracja elektronowa atomu chloru w stanie podstawowym ma postać . W jego rdzeniu atomowym (na wewnętrznych powłokach elektronowych) znajduje się elektronów.
    Chlor należy do bloku konfiguracyjnego .
  2. Minimalny stopień utlenienia, jaki przyjmuje chlor w związkach chemicznych, jest równy . Kwas tlenowy, w którym chlor ma najwyższy możliwy stopień utlenienia, ma nazwę .

Rozwiązanie

Zasady oceniania
2 pkt – poprawne uzupełnienie wszystkich zdań – pięć poprawnych odpowiedzi.
1 pkt – poprawne uzupełnienie części zdań – cztery lub trzy poprawne odpowiedzi.
0 pkt – odpowiedź niespełniająca powyższych kryteriów albo brak odpowiedzi.

Poprawna odpowiedź

  1. Pełna podpowłokowa konfiguracja elektronowa atom chloru w stanie podstawowym ma postać 1s22s22p63s23p5. W jego rdzeniu atomowym (na wewnętrznych powłokach elektronowych) znajduje się 10 elektronów. Chlor należy do bloku konfiguracyjnego p.
  2. Minimalny stopień utlenienia, jaki przyjmuje chlor w związkach chemicznych, jest równy − I. Kwas tlenowy, w którym chlor ma najwyższy możliwy stopień utlenienia ma nazwę kwas chlorowy(VII).