Chemia - Matura Lipiec 2020, Poziom rozszerzony (Formuła 2015) - Zadanie 7.

Kategoria: Wodorki Typ: Zamknięte (np. testowe, prawda/fałsz)

Jodowodór HI, metan CH4 i siarkowodór H2S mają budowę kowalencyjną. Wszystkie te wodorki w warunkach normalnych są gazami.

Oceń, czy podane poniżej informacje są prawdziwe. Zaznacz P, jeśli informacja jest prawdziwa, albo F – jeśli jest fałszywa.

1. Różnica elektroujemności – w skali Paulinga – między atomem wodoru a atomem niemetalu w tych wodorkach jest różna. P F
2. Wszystkie wymienione wodorki bardzo dobrze rozpuszczają się w wodzie. P F
3. Spośród wymienionych wodorków największą zdolność do odszczepiania protonu w roztworze wodnym wykazuje jodowodór. P F

Rozwiązanie

Schemat punktowania
1 p. – za poprawne wskazanie trzech odpowiedzi.
0 p. – za odpowiedź niepełną lub błędną albo brak odpowiedzi.

Poprawna odpowiedź
1 - F; 2 - F; 3 - P